تجمع اعتراضی مالباختگان کاسپین مقابل نهاد ریاست جمهوری

اهمیت موضوع:
, تجمع اعتراضی مالباختگان کاسپین مقابل نهاد ریاست جمهوری, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, تجمع اعتراضی مالباختگان کاسپین مقابل نهاد ریاست جمهوری, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, تجمع اعتراضی مالباختگان کاسپین مقابل نهاد ریاست جمهوری, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, تجمع اعتراضی مالباختگان کاسپین مقابل نهاد ریاست جمهوری, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, تجمع اعتراضی مالباختگان کاسپین مقابل نهاد ریاست جمهوری, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز
Loading...

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/iran-protest/4926017.html

نظرات