تجمع اعتراضی کارگران شهرداری اهواز به دلیل عدم پرداخت حقوق

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/5430384.html

نظرات