تجمع جوانان جلوی فرمانداری سرپل ذهاب (کرمانشاه) در اعتراض به هتاکی نظام الدین کشتمند به بانوان

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم (3 رای)
Loading...

🔴تجمع جوانان جلوی فرمانداری سرپل ذهاب (کرمانشاه) در اعتراض به هتاکی نظام الدین کشتمند به بانوان اهل سنت سرپل ذهاب.
کشتمند بیشرف

نظرات