ترامپ: آمریکا عملیات نظامی علیە رژیم ایران را بعنوان گزینە نهایی در نظر دارد

اهمیت موضوع:
, ترامپ: آمریکا عملیات نظامی علیە رژیم ایران را بعنوان گزینە نهایی در نظر دارد, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, ترامپ: آمریکا عملیات نظامی علیە رژیم ایران را بعنوان گزینە نهایی در نظر دارد, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, ترامپ: آمریکا عملیات نظامی علیە رژیم ایران را بعنوان گزینە نهایی در نظر دارد, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, ترامپ: آمریکا عملیات نظامی علیە رژیم ایران را بعنوان گزینە نهایی در نظر دارد, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, ترامپ: آمریکا عملیات نظامی علیە رژیم ایران را بعنوان گزینە نهایی در نظر دارد, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز
Loading...

🔴 ترامپ: آمریکا عملیات نظامی علیە رژیم ایران را بعنوان گزینە نهایی در نظر دارد

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دقایقی پیش اعلام کرد کە واشنگتن تحریم های جدید و مهمی علیە رژیم ایران وضع می کند و جزئیات این تحریم ها در ٤٨ ساعت آیندە اعلام می شود.

در پاسخ بە سوال خبرنگاران در مورد گزینە های مورد نظر آمریکا برای مقابلە با جمهوری اسلامی ترامپ گفت: گزینە های زیادی وجود دارد، گزینە نهایی وجود دارد و گزینە های کمتر هم هستند، ما اکنون در وضعیت خوبی قرار داریم. گزینە نهایی ممکن است عملیات نظامی و جنگ باشد.

نظرات