ترس از اسم «دختر آبی»، باتوم برای کارگر ناراضی

اهمیت موضوع:
, ترس از اسم «دختر آبی»، باتوم برای کارگر ناراضی, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, ترس از اسم «دختر آبی»، باتوم برای کارگر ناراضی, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, ترس از اسم «دختر آبی»، باتوم برای کارگر ناراضی, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, ترس از اسم «دختر آبی»، باتوم برای کارگر ناراضی, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, ترس از اسم «دختر آبی»، باتوم برای کارگر ناراضی, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز
Loading...

در فرداگرام این هفته بنیامین صدر نگاهی کرده به گرامی‌داشت یاد سحر، «دختر آبی» و حواشی آن، حمله به پایگاه نفتی عربستان و سایۀ جنگ در خلیج فارس و همینطور اعتراض کارگران صنعتی هپکو و اتهام‌های یک «آقازاده».
Originally published at – https://www.radiofarda.com/a/30171798.html

نظرات