ترکیدگی لوله آب گرم ورشو را در مه فرو برد

اهمیت موضوع:
, ترکیدگی لوله آب گرم ورشو را در مه فرو برد, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, ترکیدگی لوله آب گرم ورشو را در مه فرو برد, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, ترکیدگی لوله آب گرم ورشو را در مه فرو برد, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, ترکیدگی لوله آب گرم ورشو را در مه فرو برد, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, ترکیدگی لوله آب گرم ورشو را در مه فرو برد, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز
, ترکیدگی لوله آب گرم ورشو را در مه فرو برد, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روزLoading...

مقامات شهر اعلام کرده‌اند که این بخار غلیظ خطری برای سلامت ساکنان شهر ندارد.…

Loading...
نظرات