تصاویری از آتش زدن کنسولگری ایران در نجف

اهمیت موضوع:
, تصاویری از آتش زدن کنسولگری ایران در نجف, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, تصاویری از آتش زدن کنسولگری ایران در نجف, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, تصاویری از آتش زدن کنسولگری ایران در نجف, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, تصاویری از آتش زدن کنسولگری ایران در نجف, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, تصاویری از آتش زدن کنسولگری ایران در نجف, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز (1 رای)
Loading...

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/iran-najaf-protest/5184574.html

نظرات