تصاویری از وضعیت خیابان‌های میانه بعد از زلزله شدید در استان آذربایجان شرقی

اهمیت موضوع:
, تصاویری از وضعیت خیابان‌های میانه بعد از زلزله شدید در استان آذربایجان شرقی, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, تصاویری از وضعیت خیابان‌های میانه بعد از زلزله شدید در استان آذربایجان شرقی, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, تصاویری از وضعیت خیابان‌های میانه بعد از زلزله شدید در استان آذربایجان شرقی, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, تصاویری از وضعیت خیابان‌های میانه بعد از زلزله شدید در استان آذربایجان شرقی, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, تصاویری از وضعیت خیابان‌های میانه بعد از زلزله شدید در استان آذربایجان شرقی, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز
Loading...

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/iran-earthquak/5157734.html

نظرات