تصاویری دیگر از درگیری ماموران با کارگران هپکو

اهمیت موضوع:
, تصاویری دیگر از درگیری ماموران با کارگران هپکو, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, تصاویری دیگر از درگیری ماموران با کارگران هپکو, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, تصاویری دیگر از درگیری ماموران با کارگران هپکو, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, تصاویری دیگر از درگیری ماموران با کارگران هپکو, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, تصاویری دیگر از درگیری ماموران با کارگران هپکو, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز
Loading...

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/iran-protest/5086815.html

نظرات