تصاویر جدید از عمق اقیانوس؛ کشتی غرق شده تایتانیک در حال نابودی کامل…

اهمیت موضوع:
, تصاویر جدید از عمق اقیانوس؛ کشتی غرق شده تایتانیک در حال نابودی کامل…, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, تصاویر جدید از عمق اقیانوس؛ کشتی غرق شده تایتانیک در حال نابودی کامل…, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, تصاویر جدید از عمق اقیانوس؛ کشتی غرق شده تایتانیک در حال نابودی کامل…, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, تصاویر جدید از عمق اقیانوس؛ کشتی غرق شده تایتانیک در حال نابودی کامل…, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, تصاویر جدید از عمق اقیانوس؛ کشتی غرق شده تایتانیک در حال نابودی کامل…, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز
Loading...

کارشناسان و دانشمندانی که این سفر را سازماندهی کرده بودند با دیدن کشتی در حال فروپاشی غافلگیر شدند.

لب بیشتر : https://fa.euronews.com/2019/08/22/first-titanic-dives-in-14-years-reveal-how-the-ocean-floor-is-swallowing-up-the-shipwreck

مشترک شوید: https://www.youtube.com/c/euronewspe?sub_confirmation=1

نظرات