تغییرات آب و هوایی؛ از جنگل‌سوزی آمازون تا ذوب یخچال‌های طبیعی سوییس…

اهمیت موضوع:
, تغییرات آب و هوایی؛ از جنگل‌سوزی آمازون تا ذوب یخچال‌های طبیعی سوییس…, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, تغییرات آب و هوایی؛ از جنگل‌سوزی آمازون تا ذوب یخچال‌های طبیعی سوییس…, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, تغییرات آب و هوایی؛ از جنگل‌سوزی آمازون تا ذوب یخچال‌های طبیعی سوییس…, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, تغییرات آب و هوایی؛ از جنگل‌سوزی آمازون تا ذوب یخچال‌های طبیعی سوییس…, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, تغییرات آب و هوایی؛ از جنگل‌سوزی آمازون تا ذوب یخچال‌های طبیعی سوییس…, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز
Loading...

«محاسبه اخیر نشان می‌دهد که سطح یخچال طبیعی پلین مورت ظرف ۱۰ تا ۱۱ ماه گذشته تا کنون حدود یک متر و ۴۰ سانتیمتر کاهش داشته‌ است.»…
لب بیشتر : https://fa.euronews.com/2019/09/16/climate-change-from-forest-fires-to-glaciers-melting

مشترک شوید: https://www.youtube.com/c/euronewspe?sub_confirmation=1

نظرات