تقلب در پایان‌نامه‌ها و مقالات علمی ایران

اهمیت موضوع:
, تقلب در پایان‌نامه‌ها و مقالات علمی ایران, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, تقلب در پایان‌نامه‌ها و مقالات علمی ایران, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, تقلب در پایان‌نامه‌ها و مقالات علمی ایران, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, تقلب در پایان‌نامه‌ها و مقالات علمی ایران, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, تقلب در پایان‌نامه‌ها و مقالات علمی ایران, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز
Loading...

به تازگی دولت ایران بعد از حدود دو سال بالاخره آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی را تصویب کرد. این لایحه پیشتر به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسیده بود. از جمله مواد این آیین نامه، برخورد با دانشجویانی است که با ارائه پایان نامه جعلی، مدرک تحصیلی گرفته اند. مهدی بیگی نگاهی کرده به بازار داغ خرید و فروش پایان نامه های دانشگاهی و فراز و نشیب های تدوین و تصویب آیین نامه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی.

نظرات