تلاش شبانه یک شهروند پاریسی برای سرگرم کردن همسایگان در دوران قرنطینه…

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

نوام کارتوزو این بازی را پس از تشویق روزمره پرستاران و کادر درمانی بیمارستا‌ن‌ها که مدتی است هر شب ساعت ۲۰ در شهرهای مختلف فرانسه انجام می‌شود،‌ راه می اندازد.…

#-

نظرات