تهران، خیابان جمهوری؛ مردم می گویند شمارش معکوس برای سرنگونی نظام از امروز آغاز شده

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم (2 رای)
Loading...

🔴 ۲۲ بهمن – تهران، خیابان جمهوری؛ مردم می گویند شمارش معکوس برای سرنگونی نظام از امروز آغاز شده است

کسادی بی سابقه نمایش ۲۲ بهمن در تهران خیابان جمهوری

Loading...
نظرات