توضیح همایون شجریان درباره وضعیت استاد آواز ایران؛ از من دروغ نشنیدید و نخواهید شنید

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/iran-shajarian/5298917.html

Loading...
نظرات