توفان دوریان به ژاپن رسید

اهمیت موضوع:
, توفان دوریان به ژاپن رسید, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, توفان دوریان به ژاپن رسید, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, توفان دوریان به ژاپن رسید, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, توفان دوریان به ژاپن رسید, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, توفان دوریان به ژاپن رسید, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز
Loading...

توفان دوریان پس از گذر از سواحل آمریکای شمالی به ژاپن رسید و زندگی در برخی از شهرهای این کشور به ویژه توکیو را مختل کرد.…

نظرات