توفان دوریان به ژاپن رسید

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

توفان دوریان پس از گذر از سواحل آمریکای شمالی به ژاپن رسید و زندگی در برخی از شهرهای این کشور به ویژه توکیو را مختل کرد.…

Loading...
نظرات