جاری شدن گل و لای خروشان در سوئیس

اهمیت موضوع:
, جاری شدن گل و لای خروشان در سوئیس, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, جاری شدن گل و لای خروشان در سوئیس, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, جاری شدن گل و لای خروشان در سوئیس, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, جاری شدن گل و لای خروشان در سوئیس, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, جاری شدن گل و لای خروشان در سوئیس, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز
Loading...

طوفان در منطقه چاموسون سوئیس سبب جاری‌شدن گِل و لای خروشان در بستر رودخانه شده است.…

نظرات