جشنواره آبجو «اکتبرفست» در آلمان آغاز شد

اهمیت موضوع:
, جشنواره آبجو «اکتبرفست» در آلمان آغاز شد, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, جشنواره آبجو «اکتبرفست» در آلمان آغاز شد, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, جشنواره آبجو «اکتبرفست» در آلمان آغاز شد, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, جشنواره آبجو «اکتبرفست» در آلمان آغاز شد, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, جشنواره آبجو «اکتبرفست» در آلمان آغاز شد, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز
Loading...

این جشنواره ریشه در جشن عروسی لودویگ، ولیعهد ایالت بایرن در سال ۱۸۱۰ میلادی دارد. …

نظرات