جمعی از کودکان به همراه خانواده‌های‌شان در پارک دولت دزفول گردهم آمدندجمعی از کودکان به همراه خانواده‌های‌شان در پارک دولت دزفول گردهم آمدند و با نوشتن اسم «سپیده قلیان» بر بالن‌های آرزو و به هوا فرستادن این بالن‌ها، آزادی «سپیده» را خواستار شدند

بازدید : 1

0 Comments

Add Yours →

Leave a Reply