جنتی: در برابر مشکلات «آتش به اختیار» عمل کنید

اهمیت موضوع:
, جنتی: در برابر مشکلات «آتش به اختیار» عمل کنید, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, جنتی: در برابر مشکلات «آتش به اختیار» عمل کنید, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, جنتی: در برابر مشکلات «آتش به اختیار» عمل کنید, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, جنتی: در برابر مشکلات «آتش به اختیار» عمل کنید, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, جنتی: در برابر مشکلات «آتش به اختیار» عمل کنید, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز
Loading...

احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان و رئیس مجلس خبرگان رهبری ایران، با انتقاد از دولتی بودن اقتصاد ایران توصیه کرده است که «جوان‌های با ایمان و جهادگر» به کار گرفته شوند و در مقابله با مشکلات «آتش به اختیار» عمل شود.

نظرات