جهان با نگرانی نظاره‌گر تلاش نیویورک برای آماده شدن جهت رویارویی با اوج بحران کرونا است

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

جهان با نگرانی نظاره‌گر تلاش نیویورک برای آماده شدن جهت رویارویی با اوج بحران کرونا استبراساس انگاره‌های وزارت بهداشت آمریکا، ایالت نیویورک با ۷۵ هزار مبتلا به ویروس کرونا، ۲۱ روز با اوج بحران فاصله دارد. ایالت‌های آمریکا و کشورهای دیگر جهان به نیویورک چشم دوخته‌اند تا از تلاش‌های آن طی سه هفته آتی، درس بگیرند.

نظرات