جهت اطلاع , معلوم نیست که برای چی اینها جمع می کنند

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

جهت اطلاع
یک نفر از همکاران فرستادن معلوم نیست که برای چی اینها جمع می کنند

شاید میرود برای واسه سوسیس کالباس ولی مطمئن نیستم

#ارسالی
تلگرام و اینستاگرام قاصدان آزادی در لینک زیر:
https://t.me/FreedoMessenger
https://www.instagram.com/freedommessenger67/

Loading...
نظرات