جوانان معترض عراقی بیلبورد تصویر خمینی که به مناسبت روز قدس در عراق نصب شده بود را پایین کشیدند

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

شب گذشته جوانان معترض و خشمگین عراقی بیلبورد تصویر خمینی که به مناسبت روز قدس در استان دیاله در #عراق نصب شده بود را پایین کشیده، لگد مال کردند و سپس سوزاندند.

تلگرام و اینستاگرام قاصدان آزادی در لینک زیر:
https://t.me/FreedoMessenger
https://www.instagram.com/freedommessenger67/

نظرات