جیسون برادسکی از فساد رژیم ایران و چالش اروپا برای کمک به مردم ایران می‌گوید

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/5347041.html

نظرات