Loading...

جیغ و داد یک زن فضول محجبه و گیر دادن به بانوان بخاطر حجاب

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

فرستنده اين فيلم می گويد: این زن به مادری که بچه‌ شیرخوار در بغل داشت برای حجاب گیر داد. و من در حمایت از او حجاب از سر برداشتم و همسرم فیلم گرفت.

0 Comments

Add Yours →

Leave a Reply