حادثه هواپیمای اوکراین؛ خاکسپاری‌هایی که تلویزیون دولتی پخش نکرد

اهمیت موضوع:
, حادثه هواپیمای اوکراین؛ خاکسپاری‌هایی که تلویزیون دولتی پخش نکرد, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, حادثه هواپیمای اوکراین؛ خاکسپاری‌هایی که تلویزیون دولتی پخش نکرد, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, حادثه هواپیمای اوکراین؛ خاکسپاری‌هایی که تلویزیون دولتی پخش نکرد, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, حادثه هواپیمای اوکراین؛ خاکسپاری‌هایی که تلویزیون دولتی پخش نکرد, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, حادثه هواپیمای اوکراین؛ خاکسپاری‌هایی که تلویزیون دولتی پخش نکرد, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز
, حادثه هواپیمای اوکراین؛ خاکسپاری‌هایی که تلویزیون دولتی پخش نکرد, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روزLoading...
, حادثه هواپیمای اوکراین؛ خاکسپاری‌هایی که تلویزیون دولتی پخش نکرد, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز

امروز همچنین مراسم تشییع بعضی از کشته شدگان سرنگونی هواپیمای اوکراینی، در چند شهر ایران از جمله تهران، قم، سبزوار، مهاباد، و سنندج برگزار شد. بر اساس تصاویر منتشر شده در شبکه های اجتماعی، شرکت کنندگان در مراسم تشییع در کرمانشاه و شهر سنندج در استان کردستان، شعارهای ضد حکومتی سر داده‌اند. از شهر کردنشین مهاباد هم تصاویری منتشر شده که نشان می‌دهد تشییع کنندگان، پرچم ایران را که روی تابوت قربانیان کشیده شده بود، از آن جدا می‌کنند.

مهدی بیگی گزارش می‌دهد.

Loading...
نظرات