حال و روز کپرنشینان بی‌شناسنامه پس از سیل سیستان و بلوچستان – فیلم

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

پس از گذشت چند روز از سیل سیستان و بلوچستان ، حال و روز کپرنشینانی که طی سالیان گذشته کوچ‌نشین بوده‌اند و شناسنامه ندارند بسیار دردناک است

نظرات