حتی با آغاز سفرهای هوایی صدور روادید به آسانی پیش از شیوع کووید۱۹ نخواهد بود

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/5432993.html

نظرات