حركت سپاه در شهرك دانش كرمانشاه برای شكست كرونا

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

حركت سپاه در شهرك دانش كرمانشاه برای شكست كرونا!

هزینه گشت زنی گروههای سپاه که هیچگونه موارد بهداشتی را رعایت نمی کنند، میتواند تامین کننده بخشی از نیازهای کادر درمان باشد. این مانور جلوگیری از انفجار خشم مردم است.
تلگرام و اینستاگرام قاصدان آزادی در لینک زیر:
https://t.me/FreedoMessenger
https://www.instagram.com/freedommessenger67/

نظرات