حریم خصوصی فضانوردان، جایی به اندازه یک باجه تلفن

اهمیت موضوع:
, حریم خصوصی فضانوردان، جایی به اندازه یک باجه تلفن, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, حریم خصوصی فضانوردان، جایی به اندازه یک باجه تلفن, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, حریم خصوصی فضانوردان، جایی به اندازه یک باجه تلفن, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, حریم خصوصی فضانوردان، جایی به اندازه یک باجه تلفن, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, حریم خصوصی فضانوردان، جایی به اندازه یک باجه تلفن, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز
, حریم خصوصی فضانوردان، جایی به اندازه یک باجه تلفن, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روزLoading...

مدتی است فضانوردان ایستگاه فضایی بین‌المللی به سوالات مردم پاسخ می‌دهند. این بار یک نفر پرسیده است که تکلیف حریم خصوصی فضانوردان در فضا چه می‌شود؟ برای دانستن پاسخ، این گزارش را بخوانید. …
لب بیشتر : https://farsi.euronews.com/2019/12/06/space-astronauts-have-their-own-private-life

مشترک شوید: https://www.youtube.com/c/euronewspe?sub_confirmation=1

Loading...
نظرات