حشمت طبرزدی – گره گشایی از معمای ربایش زم – بخش نخست – ویدیوی ارسالی شیرین نجفی از اتاق خود!

اهمیت موضوع:
, حشمت طبرزدی – گره گشایی از معمای ربایش زم – بخش نخست – ویدیوی ارسالی شیرین نجفی از اتاق خود!, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, حشمت طبرزدی – گره گشایی از معمای ربایش زم – بخش نخست – ویدیوی ارسالی شیرین نجفی از اتاق خود!, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, حشمت طبرزدی – گره گشایی از معمای ربایش زم – بخش نخست – ویدیوی ارسالی شیرین نجفی از اتاق خود!, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, حشمت طبرزدی – گره گشایی از معمای ربایش زم – بخش نخست – ویدیوی ارسالی شیرین نجفی از اتاق خود!, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, حشمت طبرزدی – گره گشایی از معمای ربایش زم – بخش نخست – ویدیوی ارسالی شیرین نجفی از اتاق خود!, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز
Loading...

گره گشایی از معمای ربایش زم (فایل صوتی- بخش نخست)
طبرزدی:
به جای یاران زم، از دفتر سیستانی توضیح بخواهید
نطفه ی توطئه در انجا بسته شده!
مهندس حشمت اله طبرزدی ضمن اشاره به تجربیات گذشته خود در دنیای سیاست و خبرنگاری، از معمای ربایش روح الله زم موسس و مدیر آمدنیوز گره می گشاید
@heshmattabarzadi

نظرات