حضور رهبران دهها کشور در پنجمین نشست جهانی یادبود قربانیان هولوکاست

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/israel/5255393.html

Loading...
نظرات