حقیقت دارد. دونالد ترامپ تائید کرد که به سناتور آمریکایی برای دیدار با جواد ظریف اجازه داده است

اهمیت موضوع:
, حقیقت دارد. دونالد ترامپ تائید کرد که به سناتور آمریکایی برای دیدار با جواد ظریف اجازه داده است, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, حقیقت دارد. دونالد ترامپ تائید کرد که به سناتور آمریکایی برای دیدار با جواد ظریف اجازه داده است, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, حقیقت دارد. دونالد ترامپ تائید کرد که به سناتور آمریکایی برای دیدار با جواد ظریف اجازه داده است, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, حقیقت دارد. دونالد ترامپ تائید کرد که به سناتور آمریکایی برای دیدار با جواد ظریف اجازه داده است, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, حقیقت دارد. دونالد ترامپ تائید کرد که به سناتور آمریکایی برای دیدار با جواد ظریف اجازه داده است, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز
Loading...

به رغم #تکذیب برخی رسانه ها،# دونالد_ترامپ در مصاحبه ای تصویری تائید کرد که به سناتور #رند_پال برای گفتگو با #جواد_ظریف برای کاهش تنش بین ایران و آمریکا اجازه داده است.

خبرگزاری یونیکا
[email protected]
Telegram:@Unikador

نظرات