حمایت براندازان کرمانشاه از قیام کازرون ۲۵_خرداد

اهمیت موضوع:
, حمایت براندازان کرمانشاه از قیام کازرون ۲۵_خرداد, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, حمایت براندازان کرمانشاه از قیام کازرون ۲۵_خرداد, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, حمایت براندازان کرمانشاه از قیام کازرون ۲۵_خرداد, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, حمایت براندازان کرمانشاه از قیام کازرون ۲۵_خرداد, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, حمایت براندازان کرمانشاه از قیام کازرون ۲۵_خرداد, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز
Loading...

حمایت براندازان کرمانشاه از قیام کازرون ۲۵_خرداد

وقتی که خیابانها و سنگ فرشهای خیابان
« مرگ بر خامنه ای» به خود میبینند.

#مرگ_بر_خامنه_ای یک شعار نیست بلکه یک خواست ملی میهنی است که این روزها مردم میهن آن را فریاد میزنند.

کازرون آماده شده است که #۲۵_خرداد با خیزش ملی میهنی که برخاسته از دل توده ی ستمدیده است به استبداد فاشیسم ولایی پایان دهد.

#اعتراضات_سراسری
#چهل_سال_شکست
#نظام_رفتنی_است
تلگرام و اینستاگرام قاصدان آزادی در لینک زیر:
https://t.me/FreedoMessenger
https://www.instagram.com/freedommessenger67/

نظرات