حمله نیروی انتظامی به تجمع جمعی از مردم تالش در اعتراض به اعزام بیماران مشکوک به کرونا

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/5299624.html

Loading...
نظرات