خلاصه بازی ایران 4 افغانستان 0 زیر 16 سال آسیا

اهمیت موضوع:
, خلاصه بازی ایران 4 افغانستان 0 زیر 16 سال آسیا, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, خلاصه بازی ایران 4 افغانستان 0 زیر 16 سال آسیا, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, خلاصه بازی ایران 4 افغانستان 0 زیر 16 سال آسیا, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, خلاصه بازی ایران 4 افغانستان 0 زیر 16 سال آسیا, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, خلاصه بازی ایران 4 افغانستان 0 زیر 16 سال آسیا, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز
Loading...

مرحله مقدماتی – بازی سوم دو تیم در گروه C
مسابقات فوتبال زیر 16 سال آسیا یک جام فوتبال است که کنفدراسیون فوتبال آسیا (ای اف سی) آن را هر دو سال بین تیم های زیر 16 سال این قاره برگزار می کند. این مسابقات همچنین به عنوان رقابت های مقدماتی برای جام جهانی فوتبال زیر 17 سال به شمار می رود.
خلاصه بازی ایران 4 افغانستان 0 زیر 16 سال آسیا
خلاصه بازی ایران افغانستان زیر 16 سال آسیا
Top 10 Sport

نظرات