سرود انقلابی: خامنه ای خامنه ای ننگ به نیرنگ تو / خون نداهای ما می چکد از چنگ تو

اهمیت موضوع:
, سرود انقلابی: خامنه ای خامنه ای ننگ به نیرنگ تو / خون نداهای ما می چکد از چنگ تو, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, سرود انقلابی: خامنه ای خامنه ای ننگ به نیرنگ تو / خون نداهای ما می چکد از چنگ تو, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, سرود انقلابی: خامنه ای خامنه ای ننگ به نیرنگ تو / خون نداهای ما می چکد از چنگ تو, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, سرود انقلابی: خامنه ای خامنه ای ننگ به نیرنگ تو / خون نداهای ما می چکد از چنگ تو, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, سرود انقلابی: خامنه ای خامنه ای ننگ به نیرنگ تو / خون نداهای ما می چکد از چنگ تو, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز (1 رای)
Loading...

به مناسبت سی و ششمین سالگرد تولد ندا آقا سلطان (۳ بهمن ۱۳۶۱ – ۳۰ خرداد ۱۳۸۸)

نظرات