خیابان های شهرهای مختلف خوزستان برای خرید عید فطر مملو از جمعیت هستند

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

🔴خیابان های شهرهای مختلف خوزستان برای خرید عید فطر مملو از جمعیت هستند.
#كرونا
@Freedomessenger
تلگرام و اینستاگرام قاصدان آزادی در لینک زیر:
https://t.me/FreedoMessenger
https://www.instagram.com/freedommessenger67/

نظرات