«خیلی اتفاقی»؛ اقدام زشت و ریاکارانه‌ی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با کودک کار

اهمیت موضوع:
, «خیلی اتفاقی»؛ اقدام زشت و ریاکارانه‌ی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با کودک کار, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, «خیلی اتفاقی»؛ اقدام زشت و ریاکارانه‌ی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با کودک کار, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, «خیلی اتفاقی»؛ اقدام زشت و ریاکارانه‌ی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با کودک کار, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, «خیلی اتفاقی»؛ اقدام زشت و ریاکارانه‌ی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با کودک کار, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, «خیلی اتفاقی»؛ اقدام زشت و ریاکارانه‌ی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با کودک کار, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز
Loading...

«خیلی اتفاقی»؛ اقدام زشت و ریاکارانه‌ی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با کودک کار

۱- گوینده‌ی فیلم، چندین بار به دروغ تأکید می‌کند که این ماجرا «خیلی اتّفاقی» است!

۲- خیلی اتّفاقی همه‌ی آدم‌ها دست به سینه در کنار مدیرعامل حضور داشتند و مدیرعامل پس از مشاهده‌ی دوربین از جیبش پول درآورد، به کودک کار داد و خیلی اتفاقی به سر کودک دست کشید و به دوربین نگاه کرد.

۳- خیلی اتّفاقی مدیرعامل، صبر کرد تا فیلمبردار از فاصله‌ی دور نزدیک شود و سپس پول را به کودک بدهد!

۴- خیلی اتّفاقی فیلمبردار بعد از رفتن مدیرعامل، به سراغ کودک کار رفت و گفت او مدیرعامل سازمان بود که پول داد و کودک را با پرسیدن مبلغ کمک، تحقیر کرد.

▪️خیلی اتفاقی «علی خامنه‌ای»: چهل سال دوم قطعا بهتر خواهیم بود! [خیلی اتفاقی در چهل سال دوم بهتر فیلم بازی می‌کنیم!]

نظرات