دانش‌آموزان جهان علیه تغییرات اقلیمی

اهمیت موضوع:
, دانش‌آموزان جهان علیه تغییرات اقلیمی, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, دانش‌آموزان جهان علیه تغییرات اقلیمی, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, دانش‌آموزان جهان علیه تغییرات اقلیمی, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, دانش‌آموزان جهان علیه تغییرات اقلیمی, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, دانش‌آموزان جهان علیه تغییرات اقلیمی, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز
Loading...

امروز در سراسر جهان، صدها هزار نفر به خیابان ها آمده اند تا به کم اعتنایی به ضرورت مقابله با تغییرات اقلیم اعتراض کنند. این بزرگترین راهپیمایی حامیان محیط زیست است. دانش آموزان هم به این اعتراض‌ها پیوسته‌اند و به نظر می رسد که نگرانی جوانان از آینده کره زمین از هر زمانی بیشتر شده است.

گفتگو با سیاوش اردلان، از مرکز شهر لندن و در قلب یکی از این راهپیمایی‌های تغییرات اقلیمی

نظرات