دانش آموز ۱۲ساله افغان امیدوار به حضور در جمع غول‌های تکنولوژی در آمریکا

اهمیت موضوع:
, دانش آموز ۱۲ساله افغان امیدوار به حضور در جمع غول‌های تکنولوژی در آمریکا, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, دانش آموز ۱۲ساله افغان امیدوار به حضور در جمع غول‌های تکنولوژی در آمریکا, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, دانش آموز ۱۲ساله افغان امیدوار به حضور در جمع غول‌های تکنولوژی در آمریکا, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, دانش آموز ۱۲ساله افغان امیدوار به حضور در جمع غول‌های تکنولوژی در آمریکا, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, دانش آموز ۱۲ساله افغان امیدوار به حضور در جمع غول‌های تکنولوژی در آمریکا, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز
Loading...

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/4961172.html

نظرات