دبیرکل سازمان ملل از سهم ناچیز قدرت‌های بزرگ اقتصادی در کاهش آلودگی کربن انتقاد کرد

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

۱۰ آذر ۱۳۹۸

دبیرکل سازمان ملل از سهم ناچیز قدرت‌های بزرگ اقتصادی در کاهش آلودگی کربن انتقاد کرد

به گزارش خبرگزاری فرانسه آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل یکشنبه ۱ دسامبر/۱۰ آذر پیش از شرکت در یک کنفرانس تغییرات اقلیمی در مادرید، درباره تاثیرات ویرانگر گرم‌شدن زمین هشدار داد و گفت: «باید جنگ با طبیعت را تمام کنیم». گوترش گفت: «نوع بشر دهه‌هاست که درحال جنگیدن با کره زمین است و حالا کره زمین دارد از خودش دفاع می‌کند». او تلاش‌های قدرت‌های بزرگ اقتصادی برای کاهش آلودگی کربن را «مطلقا ناکافی» خواند و گفت باید به جنگ با طبیعت خاتمه دهیم و علم گویای این است که می‌توانیم این جنگ را تمام کنیم.

Share
Loading...
نظرات
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

اتصال شما به اینترنت قطع است