درخواست نزار زکا از پرزیدنت ترامپ: آنهایی را که جمهوری اسلامی به گروگان گرفته، به خانه برگردانید

اهمیت موضوع:
, درخواست نزار زکا از پرزیدنت ترامپ: آنهایی را که جمهوری اسلامی به گروگان گرفته، به خانه برگردانید, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, درخواست نزار زکا از پرزیدنت ترامپ: آنهایی را که جمهوری اسلامی به گروگان گرفته، به خانه برگردانید, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, درخواست نزار زکا از پرزیدنت ترامپ: آنهایی را که جمهوری اسلامی به گروگان گرفته، به خانه برگردانید, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, درخواست نزار زکا از پرزیدنت ترامپ: آنهایی را که جمهوری اسلامی به گروگان گرفته، به خانه برگردانید, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, درخواست نزار زکا از پرزیدنت ترامپ: آنهایی را که جمهوری اسلامی به گروگان گرفته، به خانه برگردانید, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز
Loading...

نزار زکا، شهروند لبنانی دارای اقامت آمریکا، از دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، خواست تا هر اقدامی که لازم است برای بازگرداندن زندانیان آمریکایی و دوتابعیتی گرفتار در ایران انجام دهد.

نظرات