در اروپا وجود برچسب «ساخت سرزمین‌های اشغالی» برای محصولات اسرائیلی اجباری شد…

اهمیت موضوع:
, در اروپا وجود برچسب «ساخت سرزمین‌های اشغالی» برای محصولات اسرائیلی اجباری شد…, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, در اروپا وجود برچسب «ساخت سرزمین‌های اشغالی» برای محصولات اسرائیلی اجباری شد…, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, در اروپا وجود برچسب «ساخت سرزمین‌های اشغالی» برای محصولات اسرائیلی اجباری شد…, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, در اروپا وجود برچسب «ساخت سرزمین‌های اشغالی» برای محصولات اسرائیلی اجباری شد…, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, در اروپا وجود برچسب «ساخت سرزمین‌های اشغالی» برای محصولات اسرائیلی اجباری شد…, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز
Loading...

دیوان دادگستری اروپا از مقامات اسرائیلی خواست از این پس به جای برچسب «ساخت اسرائیل» از برچسب «ساخت سرزمین‌های اشغالی» برای محصولات تولیدی در این مناطق استفاده کند. …
لب بیشتر : https://farsi.euronews.com/2019/11/12/eurpe-must-label-israeli-settlement-products

مشترک شوید: https://www.youtube.com/c/euronewspe?sub_confirmation=1

نظرات