دزدجیب ‌مردم یا کاآفرین

اهمیت موضوع:
, دزدجیب ‌مردم یا کاآفرین, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, دزدجیب ‌مردم یا کاآفرین, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, دزدجیب ‌مردم یا کاآفرین, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, دزدجیب ‌مردم یا کاآفرین, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, دزدجیب ‌مردم یا کاآفرین, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز
Loading...

🔴دزدجیب ‌مردم یا کاآفرین

صاحب #ایران‌مال ( علی انصاری و شریک مجتبی خامنه ای) چگونه در ۱۸ سالگی کارخانه دار شد؟

هنوز کسی نمی‌داند او که سال ۶۶ تازه دیپلم خود را گرفته باحمایت چه کسی کارخانه ۶۴ هزار متری پروفیل در ماهدشت را خرید

روزی تاریخ مصرف علی انصاری هم مانند بابک زنجانی ها بپایان می رسد

نظرات