دفاع دسته‌بیلی رزمندگان اسلام در مقابل موشک مالیوتکا به روايت رائفی‌پو که آنوقت 5 ساله بوده!

اهمیت موضوع:
, دفاع دسته‌بیلی رزمندگان اسلام در مقابل موشک مالیوتکا به روايت رائفی‌پو که آنوقت 5 ساله بوده!, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, دفاع دسته‌بیلی رزمندگان اسلام در مقابل موشک مالیوتکا به روايت رائفی‌پو که آنوقت 5 ساله بوده!, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, دفاع دسته‌بیلی رزمندگان اسلام در مقابل موشک مالیوتکا به روايت رائفی‌پو که آنوقت 5 ساله بوده!, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, دفاع دسته‌بیلی رزمندگان اسلام در مقابل موشک مالیوتکا به روايت رائفی‌پو که آنوقت 5 ساله بوده!, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, دفاع دسته‌بیلی رزمندگان اسلام در مقابل موشک مالیوتکا به روايت رائفی‌پو که آنوقت 5 ساله بوده!, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز
Loading...

وقتی جنگ ایران و عراق تمام شد، علی‌اکبر رائفی‌پور پنج ساله بود، به همین دلیل میتونه سیستم دفاع دسته‌بیلی رزمندگان اسلام در مقابل موشک مالیوتکا رو با دقت برای مخاطبین روایت کنه!

نظرات