دقایقی قبل، مردم لبنان در بیروت قبل از سخنرانی سید حسن نصرالله بر علیه او شعار دادند

اهمیت موضوع:
, دقایقی قبل، مردم لبنان در بیروت قبل از سخنرانی سید حسن نصرالله بر علیه او شعار دادند, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, دقایقی قبل، مردم لبنان در بیروت قبل از سخنرانی سید حسن نصرالله بر علیه او شعار دادند, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, دقایقی قبل، مردم لبنان در بیروت قبل از سخنرانی سید حسن نصرالله بر علیه او شعار دادند, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, دقایقی قبل، مردم لبنان در بیروت قبل از سخنرانی سید حسن نصرالله بر علیه او شعار دادند, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, دقایقی قبل، مردم لبنان در بیروت قبل از سخنرانی سید حسن نصرالله بر علیه او شعار دادند, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز (1 رای)
Loading...

🔴دقایقی قبل، مردم لبنان در بیروت قبل از سخنرانی سید حسن نصرالله بر علیه او شعار دادند. ۲۷ مهر

خروش و خشم مردم لبنان از فساد ترویج یافتە در کشورشان توسط حزب اللە لبنان و نفوذ وحشتناک رژیم حاکم بر ایران در این کشور است.

نظرات