ده‌ها بیمار کرونایی از پاریس به بریتانی فرانسه منتقل شدند…

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

ده‌ها شهروند مبتلا به ویروس کرونا از پاریس با و هدف کاستن از تراکم بیماران در بیمارستانهای پایتخت، از این شهر و با قطار پرسرعت به منطقه بریتانی واقع در شمال غرب فرانسه منتقل شدند.…

#-

نظرات