دومین روز سقوط بازار سهام و بورس در آمریکا به بهانه کرونا؛ گزارش بهنام ناطقی

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/corona-economy/5305414.html

Loading...
نظرات