دو شیوه تشخیص کرونا: بزاق و پادتن

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
دو شیوه تشخیص کرونا: بزاق و پادتن

دو نوع آزمایش برای تشخیص ویروس کرونا وجود دارد. یکی آزمایش بزاق است که همین حالا انجام می‌شود و نشان می دهد که فرد ویروس دارد یا نه. آزمایش دیگر آنتی بادی یا پادتن است که دانشمندان دارند روی آن کار می کنند. این آزمایش، یک ماه یا بیشتر بعد از بیماری به شما می گوید که شما واقعاً کرونا گرفته بودید یا نه. چون ممکن است خیلی‌ها ویروس بگیرند و اصلا متوجه نشوند. شرکت‌ها و موسسات تحقیقاتی زیادی دارند روی این آزمایش کار می کنند.

نظرات